Adaptační kurz 5. G 2023

Letošní školní rok zahájili studenti V. G třídenním adaptačním kurzem na Vysočině. Třída se po prázdninách mírně obměnila kvůli odchodu některých spolužáků na jiné školy, zároveň nastoupily nové studentky, proto bylo namístě utužit nový kolektiv.

Ideálním místem pro celou řadu teambuildingových aktivit se nám stalo rekreační středisko Jasenka v Zubří u Nového Města na Moravě a jeho blízké okolí. Využili jsme všechna jejich sportoviště, okolní lesy při orientačním běhu, jídelnu, hernu, ale díky krásným letním teplotámi místní rybník ke koupání.

Po celé tři dny vládly týmový (někdy i sportovní) duch, ale hlavně pohodová atmosféra. Už teď přemýšlíme, kam pojedeme a co vyzkoušíme příště.

Tento kurz byl z části financován z projektu Prevence Jihomoravského kraje 2023, za což děkujeme.