Přijímací řízení

Kriteria přijímacího řízení pro školní rok 2024/25

kriteria-pz-mevg-klobouky-u-brna-pro-skolni-rok-2024-25.pdf

Rozhovor k ověření znalosti českého jazyka.

Řádný termín jednotné přijímací zkoušky: 16. a 17. dubna 2024

Nový informační web MŠMT o přijímacích zkouškách: www.prihlaskynastredni.cz 

Podrobnosti týkající se jenotné přijímací zkoušky pro školní 2024/2025: 

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

Specifikace pořadavků k JPZ 2024:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/specifikace-pozadavku-k-jpz

testová zadání k procvičování:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani