O škole

Název a adresa školy:

Městské víceleté gymnázium Klobouky u Brna, příspěvková organizace
Vinařská 29, Klobouky u Brna 691 72
IZO: 108 055 710
IČO: 48455822

Název a adresa zřizovatele:

Město Klobouky u Brna
Nám. Míru 1, Klobouky u Brna 691 72
IČO: 00283258

Ředitel školy: Mgr. Petr Hrádek

Zástupce ředitele: Mgr. Jiří Šerhák

Tel.: 519 420 066

Webové stánky: www.gymklob.cz

Datum zřízení školy a zařazení do sítě škol:

Městské víceleté gymnázium Klobouky u Brna bylo zřízeno zřizovatelem k 1. 9. 1993 a zařazeno do sítě škol rozhodnutím MŠMT ČR, pod č. j. 1942/1993 ze dne 27. 4. 1993, s platností k 1. 9. 1993.

Městské víceleté gymnázium v Kloboukách bylo podle § 13a odst. 2 a § 13b zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů rozhodnutím MŠMT ČR ze dne 18. 6. 1996 pod č. j. 11 375/96-61-08 zařazeno do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení s účinností od 1. 9. 1996. Poslední změny zařazení č. j. 16381/2018-2 ze dne 29. 5. 2018.

Obor vzdělání: 79-41-K/81 Gymnázium

Úplnost školy – úplná

Právní subjektivita: škola zřízená obcí s právní subjektivitou, příspěvková organizace

Škola je spádovou školou pro následující obce:

Kašnice, Krumvíř, Bohumilice, Borkovany, Brumovice, Velké Hostěrádky, Morkůvky, Boleradice. Ve škole studují i žáci z jiných obcí, především z Hodonínska a Brněnska, např. , Mutěnice, Čejč, Hovorany, Dambořice, Těšany, Moutnice, Otnice, Nesvačilka, Žatčany, Telnice, Brno.

Budova školy

Městské víceleté gymnázium je umístěno v komplexu školních budov pavilonového charakteru společně se základní školou. Základní budova byla postavena v r. 1973, v roce 1996 byla provedena přístavba školy. Celkový stav budov je velmi dobrý. V roce 2013 bylo provedeno celkové zateplení školy.

Škola měla při počtu 8 tříd k dispozici 6 kmenových tříd a aulu a učebnu fyziky, 2 počítačové učebny, učebny jazyků, tělocvičnu, bazén, hřiště. Všechny třídy byly vybaveny keramickými tabulemi, dataprojektory a novými počítači. Proběhla také výměna všech počítačů v učebně z prostředků EU. Žáci využívají ke stravování jídelnu společně se žáky ZŠ.