Školní metodik prevence

Mgr. Helena Effenbergerová

Konzultační hodiny pro žáky

  • Pondělí: 9:00-9:45
  • Čtvrtek: 10:00-10:45
  • Nebo kdykoliv po předchozí domluvě

Konzultační hodiny pro rodiče

  • vždy po předchozí domluvě s MP
  • vyhrazeny volné hodiny ve čtvrtek: 08:00-10:35 (nutno domluvit)
  • Nebo kdykoliv po předchozí domluvě po vyučování, v odpoledních hodinách

Informační nástěnka je na patře gymnázia a na webu školy.

Schránka důvěry je umístěna u dveří na chodbě vedle tříd gymnázia.