Bobřík informatiky

V průběhu listopadu se některé třídy účastnily školního kola celostátní online soutěže Bobřík informatiky. Jedná se o online soutěž pro testování znalostí a dovedností žáků základních a středních škol v oblasti informatiky a informatického myšlení, kterou provozuje Katedra informatiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Žáci řešili dvanáct logických různě náročných a bodovaných úkolů v limitu 40 minut. Maximum bodů, které mohli získat, bylo 192. Ti, kteří získali alespoň 120 bodů, se stali úspěšnými řešiteli informatického bobříka.

Soutěže se zúčastnilo celkem 95 žáků ve čtyřech kategoriích z nichž bylo 24 řešitelů úspěšných.

Nejlepšími úspěšnými řešiteli ve svých kategoriích byli

Kadet - Jindřich Tesař (177 b.) z II.G

Junior – Václav Krakovič (152 b.) z IV.G

Gratulujeme!