Divadelní představení Majitelé klíčů

Ve středu 10. 1. zhlédli studenti kvinty, sexty a septimy v Mahenově divadle tragikomickou hru Milana Kundery Majitelé klíčů. Příběh odehrávající se za 2. světové války v době stanného práva donutil diváky vnímat především křehkost lidských rozhodnutí.

Diváci odcházeli domů s hlavou plnou otázek. Milan Kundera by měl radost.