Fakescape na MěVG!

Studenti II. a III. G měli možnost ve čtvrtek 11. května absolvovat workshop studentů Masarykovy univerzity z projektu Fakescape zaměřený na vyhledávání a rozpoznávání dezinformací. Vše proběhlo nejprve formou hry ve skupinách, následoval rozbor jednotlivých úkolů, příklady používání a zneužívání dezinformací v médiích a na závěr proběhl online kvíz na ověření získaných znalostí.

Doufám, že se jednalo o příjemný způsob učení mediální gramotnosti !