Kurz přežití IV. G

Nový školní rok zahájila IV. G KURZEM PŘEŽITÍ - jednalo se již o druhý ročník této akce. Žáci a pedagogové strávili tři dny v okolí vodní nádrže Lučina. Při svém "přežití" vyzkoušeli žáci různé aktivity, např. chůze po laně, noční přesun, šifrování, vaření na ohni a další.

Žáci fungovali celou dobu pobytu v týmech a své zážitky zapisovali do deníku. Krátkou ukázku si nyní můžete přečíst:

Úvod kurzu popisuje skupina modrých:

Dnes dne 6. září jsme naše celá třída vyrazili na výlet zvaný "kurz přežití"Všichni účastníci se z Klobouk u Brna v pořádku dopravili až do Tvarožné Lhoty, kde nás učitelé rozdělili do týmů po sedmi. Všechny skupiny dostaly obálku s úkoly a mapu obce a jeho okolí. Během dne jsme splnili všechny úkoly, sice jsme se u získání některých odpovědí dost zapotili, ale nakonec jsme to zvládli (např. při hře nemoc - při ní si každý vylosoval lísteček se jménem nemoci, kterou bude pár minut prožávat). Občas jsme si nebyli jistí, kam máme jít, proto jsme však měli člověka, který měl hlavní slovo.

 

Červení si dle jejich zápisku užili také noční přesun:

Uprostřed temné noci nás vzbudilo agresivní klepíní na dveře. Byli dva - vysoký a o něco menší - ale oba měli stejně zákeřný pohled, který nevěstil nic dobrého. Po násilném vytažení z chatek jsme se všichni sešli u doutnajícího ohně. Mráz nám lezl po zádech a všude byla černočerná tma Výběr padl na nás, šli jsme první. Lukáš se statečně ujal vedení a nic netušící tým zděšeně cupital za ním. Napětí stoupá... a vtom z černočerného houští vylezla vysoká postava a pronesla: "BAF!" Museli jsme někoho obětovat. Byl to Kryštof. Smutného Kryštofa jsme nechali za sebou a vydali se na cestu do hlubokého a temného lesa. Cestu nám ukazovala malá světýlka v dálce. Houští, klacky a houby jsme překonali bravurně. 

Popis šifrování družstva oranžových:

Po snídani jsme dostali první šifrovací úkol a začali řešit. Po vyřešení první hádanky jsme se odebrali na další stanoviště. Po úspěšném vrácení se ztrácení se, jsme konečně znovu nalezli nové šifry. Při vrácení se do "tábora" jsme minuli jednu obálku a museli se pro ni vracet zpět. Tato šifra ním nám sebrala spoustu času, a proto jsme skončili druzí. Po obědě byl odpočinek, potom nás čekali rafty a koupání.

Jak vypadaly další aktivity si můžete přečíst u žlutých:

Jakmile jsme přišli k přehradě Lučina, rozdělili nás do dvou skupin. My byli s oranžovými. Všichni jsme přežili chůzi nad menší propastí, přestože se to samozřejmě neobešlo bez pár dramat i možná i psychické újmy. V lodičkách to také bylo zajímavé. Většinu času jsme nad oranžovými měli velký náskok, který jsme bohužel ztratili těsně u konce závodů. Přesto se nám podařilo vyhrát. Následnou koupačku si všichni zúčastnění užili.