Voda štětcem a básní

V letošním roce proběhl už 19. ročník soutěže Voda štětcem a básní, který každoročně pořádá Povodí Moravy. Letošní téma znělo: „Odkud voda pramení“ a poprvé se do soutěže zapojilo i naše gymnázium – konkrétně 2.G. Soutěže se zúčastnilo 98 škol , porota obdržela 937 děl. Převažovala díla výtvarná, ale celkem 88 prací představovala díla literární. Z literární části bylo uděleno 28 cen a my jsme moc rádi, že naše studentky patří letos k těm umístěným!

Gratulujeme

Anetě Lančové, která získala se svou básní ve 4. kategorii (12 – 15 let) 2. místo

a Anně Konečné, která se svou pohádkou získala Cenu generálního ředitele.

Níže si můžete jejich práce přečíst.

Petra Konečná 

Odkud voda pramení 

Pramen z hor

výsledková listina soutěže