Comenius/Erasmus+

Erasmus+ 

Go Green - Safe Screen 2022 - 2023

V týdnu od  24 4. - 29. 4. 2023 nás díky projektu Go Green - Safe Screen z programu Erasmus+ navštívili studenti a učitelé z řeckého ostrova Kréta. Celý týden jsme se věnovali tématu dezinformace, manipulace  a propaganda ve státní politice a v médiích.

Kromě toho jsme se vydali po stopách kloboucké historie, zatancovali si Moravskou besedu a učili se řecké tance. Dále jsme našim hostům ukázali Brno, kde se Řekové podívali do studia České televize, společně jsme se setkali s hejtmanem Jihomoravského kraje panem Janem Grolichem a seznámili se s aktivitami sociálně ekologického hnutí NESEHNUTÍ. V rámci vzdělávacích aktivit jsme sehráli volební kampaň a v závěru došlo i na volbu prezidenta. Poslední den jsme strávili v Hustopečích v centru Pavučina, kde jsme společně vařili česká a řecká jídla. Tento týden byl  nezapomenutelný a obohatil nás o nespočet skvělých zážitků. Velmi si vážíme podpory, které se nám dostalo od města Klobouky u Brna a pana starosty, a také podpory a pochopení rodičů, kteří přivítali řecké studenty ve svých rodinách. Jsme moc vděční, že máme možnost takto propojovat vztahy se školou na Krétě, sdílet dobrou praxi a učit se od sebe navzájem.

Democracy Matters! 2019 - 2022

V červnu 2019 byla schválena německou Národní agenturou žádost o projekt s názvem Democracy Matters! Lidská práva, pilíře demokracie. Na Kré jsme objevili počátky filozofie, v Německu se studenti zabývali ohrožením svobody tisku, v Severním Irsku jsme se učili o náboženských svobodách a v Norsku byla hlavním tématem ochrana přírody. Kvůli pandemii Covid19 se bohužel nemohly uskutečnit návštěvy v Itálii a České republice. Setkání v Itálii, zaměřené na téma lidská integrita a důstojnost ale proběhlo alespoň virtuálně na platformě Google Workspace. Celý projekt náš tým zakončil stylově v Bruselu - hlavním městě Evropy, kde  jsme samozřejmě navštívili budovy a instituce Evropské unie, prošli jsme se Evropskou i Africkou čtvrtí a  užili si belgické čokolády.

Lakes in Our Lives 2014 - 2016

V roce 2014 jsme spolu s našimi šesti partnery uspěli s žádostí hned v prvním ročníku nového programu Erasmus+ . Proces vzniku žádosti byl strastiplný a komplikovaný, protože se jednalo o naprosto nové podmínky, a my jsme odvedli skvělou práci a zařadili jsme se mezi necelou stovku škol z České republiky, které prošly schvalovacím procesem.  Koordinátorskou úlohu na sebe vzala škola z Egilsstadiru na Islandu, partnerskými školami byly školy z Varny (Bulharsko), Cluj-Napoccy (Rumunsko), Opole (Polsko), Ankary (Turecko) a Jonköpingu (Švédsko). Už tenkrát jsme vnímali naléhavost environmentální problematiky, proto se centrem stala jezera - zdroj vody, zdroj života.  Společným cílem bylo představit jejich problematiku z různých pohledů: legendy a minulost, turistika a sport, fauna a flora, využití a zpracování vody a samozřejmě ochrana vodních zdrojů. Všem těmto aspektům jsme se věnovali během týdenních studijních pobytů, při kterých se našly i příležitosti na poznávání kultury a společnosti hostitelské země.

Comenius:

Meeting Point of Different Cultures 2011 - 2013

V rámci Programu celoživotního učení Comenius se naše škola účastnila v letech  2011 - 2013 mezinárodního projektu Meeting Point of Different Cultures. Koordinátorem byla střední škola v Martorellu (Španělsko). Dalšími partnery byly školy v Pescaře (Itálie), ve Forcheimu (Německo) a Donne-Marie Dontilly (Francie). Na pracovních návštěvách, které se konaly ve všech zúčastněných zemích a kterých se účastnili všichni partneři,  jsme se  seznámili  s místními lidovými zvyky, tanci a hudbou, ochutnali národní jídla, která jsme v mezinárodních týmech připravili, pomocí kvízů jsme se  dozvěděli o státních svátcích v jednotlivých zemích  a v neposlední řadě jsme si  procvičili angličtinu, která byla komunikačním jazykem projektu.