Do světa!

Do světa!  

Do světa! 2023 

Rozmanitost je budoucnost |Diversity is future

9. - 7. 10. 2023

V prvním říjnovém týdnu roku 2023 se 12 studentů Městského víceletého gymnázia Klobouky u Brna za doprovodu tří pedagogů zúčastnilo studijního pobytu na ostrově Kréta. Kromě našich a krétských studentů se do aktivit zapojili ještě studenti z Itálie a Španělska. Tématem setkání byla péče o krajinu, důležitost rozmanitosti druhů, udržitelný rozvoj, klimatická změna a zdroje energie. Komunikovalo se samozřejmě v angličtině. Všechny aktivity byly součástí projektu Rozmanitost je budoucnost z programu Jihomoravského kraje Do světa! 2023 a projektu Go Green – Safe Screen z programu EU Erasmus+.

Do světa! 2022

Od Aristotela k Newtonovi a Mendelovi

9 - 7. 10. 2022

Projekt byl zaměřen na učení v souvislostech a sdílení dobré praxe. Žákům umožnil pochopit, že naše znalosti na poli přírodních věd jsou předmětem neustálé změny. Partnerskou školou byla škola Paramatiko Geniko Likio, Rethymno, Kréta.  Jedná se o školu s vysoce kvalifikovaným pedagogickým sborem, jehož členové jsou zároveň odborníky na didaktiku a moderní výukové metody. Všechny aktivity navržené našim partnerem kombinovaly aplikaci matematiky, fyziky, biologie a fyziky v kontextu s filozofií a historií. Mimo rozvoje komunikačních a IT dovedností, projekt podporoval zvýšení zájmu o přírodní vědy. Aktivity proběhly v prvním říjnovém týdnu roku 2022 v Rethymnu na ostrově Kréta za účasti našich a řeckých studentů a pod vedením řeckých učitelů, případně v rámci řecko-české tandemové výuky. Jazykem dorozumívání byla samozřejmě angličtina.